O Klubie

ŚLĄSKI KLUB KARATE I KICK-BOXINGU

ŚLĄSKI KLUB KARATE I KICK-BOXINGU jako klub sportowy działa w formie stowarzyszenia. W dniu 18 kwietnia 2016r. został wpisany do księgi ewidencyjnej dla klubów sportowych prowadzonej przez Starostę Lublinieckiego pod nr. WSO.422.64.2.2016. Klub przynależy do Polskiej Federacji Kyokushin Karate (http://www.kyokushinkan.pl), której prezesem jest Bogusław Jeremicz – 6 dan karate.

Terenem działania Stowarzyszenia są kraje Unii Europejskiej.
Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Lubsza, gmina Woźniki.

Organem uprawnionym do reprezentowania Klubu jest jego Zarząd:

 • Prezes: Zenon Klyta.

 • Wiceprezes: Aleksandra Bednarek.

 • Sekretarz-skarbnik: Jolanta Maruszczyk.

CELE STOWARZYSZENIA

 • Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej a szczególnie popularyzacja sztuk i sportów walki.
 • Propagowanie, organizowanie i stwarzanie odpowiednich warunków dla rozwoju i popularyzacji sztuk walki.
 • Popularyzacja kultury fizycznej.
 • Propagowanie zasad zdrowego trybu życia poprzez sport, rekreację i rehabilitację.
 • Organizowanie życia koleżeńskiego.
 • Ochrona i promocja zdrowia.

REALIZUJEMY SWOJE CELE POPRZEZ:

 1. Organizowanie, rozwijanie, popularyzowanie sportów i sztuk walki.
 2. Propagowanie i popularyzacja kultury fizycznej i sportu.
 3. Zabezpieczanie warunków do właściwego wypełniania zadań merytoryczno-szkoleniowych oraz realizacji współzawodnictwa w formach pokazowo-sportowych.
 4. Opracowywanie kierunków rozwoju oraz czuwanie nad ich realizacją.
 5. Opracowywanie planów szkoleniowych.
 6. Czuwanie nad należytym poziomem etycznym członków.
 7. Reprezentowanie oraz obrona interesów swoich członków wobec władz wszystkich stopni.
 8. Nawiązywanie kontaktów międzynarodowych.
 9. Nadawanie uprawnień wynikających z działalności merytorycznej Stowarzyszenia.
 10. Prowadzenie i organizowanie kursów i szkoleń związanych ze sztukami i sportami walki, zdrowym stylem życia oraz rozwojem osobistym i społecznym.
 11. Organizowanie i przeprowadzanie zawodów oraz innych imprez sportowo – rekreacyjno -widowiskowych (pokazy, festyny, itp.) i uczestniczenie w imprezach organizowanych przez inne organizacje w kraju i za granicą.
 12. Opracowanie planów rehabilitacji i odnowy biologicznej dla członków stowarzyszenia.
 13. Organizowanie działań rehabilitacyjno-integracyjnych w sferze kulturalno -artystyczno-sportowej.
 14. Promowanie zdrowego stylu życia oraz profilaktyka zdrowotna.

TRENER

Trenerem jest: Sylwester Świder – 4 dan karate.